Designmetod

ARKAD TRÄDGÅRDSDESIGN & TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

Elvira Larsson, Trädgårdsarkitekt & trädgårdsingenjör

Mitt sätt att formge grundar sig på kundernas önskningar samt på studien av platsen, dess omgivande miljöer och landskap, platsspecifik design.

Ibland önskas en trädgård som harmonierar och nästan flyter samman med traktens karaktär och natur. Ibland vill kunden skapa en avskuren oas, en trädgård som hålls dold för omgivningen eller kontrasterar mot den.

Oavsätt vilken stil eller vilket uttryck man vill att ens trädgård ska ha så är det enligt mig av stor vikt att studera den befintliga miljön, dess egenskaper och dess omgivande kontext för att uppnå bästa resultat.

Det handlar om rumslighet, färg och fom. Det handlar också om klimat, naturtyp, zon, samhälle med mera. Andra aspekter är exempelvis hur huset ser ut såklart! Ett hus, gård eller villa har ofta en tydlig stil. Trädgården ska stämma in vackert med huset/ byggnaden både med harmonier och kontraster.

Copyright Statement

ELVIRA LARSSON

Trädgårdsdesigner/ Sverige

Tel: 0735-101906

Adress: Amiralsgatan 83A, 214 37 Malmö

EEmail: arkadtradgardsdesign@gmail.com