Inglasade miljöer

ARKAD TRÄDGÅRDSDESIGN & TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING

Elvira Larsson, Trädgårdsarkitekt & trädgårdsingenjör

Inglasade miljöer eller vintersvala trädgårdar som orangerier, atrium eller växthus av olika slag blir allt mer populärt. Det finns ett stort intresse av odling under vinterhalvåret, exempelvis ekologisk odling av ätliga växter. Grönskande inomhusmiljöer är även av stor vikt för hälsa och trivsel på skolor och arbetsplatser.


Det finns stora möjligheter att skapa vackra inglasade gröna miljöer. Växtväggar eller

vertical gardens blir allt mer vanligt i exempelvis hotell, stora centra, hallar och restauranger

med mera i hela världen.

Även öar av upphöjda odlingsbäddar för inomhusmiljö är något man ofta ser i atriumgårdar och stora shoppingcentrum bland annat.


Vill man få inspiration kan man besöka botaniska trädgårdar och se hur mycket olika slags växter man kan odla i växthus och inglasade miljöer med olika temperaturer!

Copyright Statement

ELVIRA LARSSON

Trädgårdsdesigner/ Sverige

Tel: 0735-101906

Adress: Amiralsgatan 83A, 214 37 Malmö

EEmail: arkadtradgardsdesign@gmail.com