Designmetod

cropped-hand.jpg
Platsens personlighet utgörs av landskapet, den omgivande kontexten, väderstreck, husets stil och människorna som bor i huset, deras önskemål och smak. 
Platsens personlighet utgörs också av trädgårdens utformning, trädens och växterna ålder, biotopen, jordmånen med mera. 
 
Mitt jobb är mycket äventyrligt! Fullt av tillfällen att uppleva nya spännande platser och miljöer, träffa nya människor som visar mig deras hem och berättar om sina trädgårdsdrömmar och visioner.