Spännande trädgård i Vitaby

Det var en trädgård med spännande element i. Från en vit trägrind löpte en tio meter lång avenbokstunnel. 

Trädgården hade för längesen delats upp i olika rum som nu var tomma och omgärdades av stenmurar av stora bumlingar som tagits tillvara efter någon grävning. Ett av rummen var nedsänkt. Där planerade jag in änsblommor, pioner samt klätterrosor mot rester av gamla tegelväggar. I ett annat rum ett litet växthus omgivet av yvig, mörkgrön björnrot och vallmo av många slag. Framsidan stenig och torr med slingrande gångar mellan kryddväxter och och andra perenner och gräs med silvrigt, ”torrt” utseende.