Spännande trädgård i Vitaby

Det här var en spännande gammal trädgård! Från en vit trägrind löpte en tio meter lång avenbokstunnel. Trädgården hade för längesen delats upp i olika rum som omgärdades av stenmurar av stora bumlingar som tagits tillvara efter någon grävning. Ett av rummen var nedsänkt. Där planerade jag in ängsblommor, pioner samt klätterrosor mot rester av gamla tegelväggar. I en annan del ritade jag in ett litet växthus omgivet av yvig, mörkgrön björnrot och vallmo av många slag. Framsidan fick en stenig och torr karaktär med slingrande gångar mellan kryddväxter och andra perenner.