20180518_182222
Woodlandet,  trädgårdens lilla skog består av träd, buskar och undervegetation. Det kan vara buskar och träd som får bär och frukt, marktäckande växter, vårlökar, smultron, blåbär och ramslök, det finns en hel värld av växter att välja till sitt woodland. Träd och buskar utgör fågelbuskage som kan bära frukt och bär. Ekorrar och andra djur kan söka skydd i träd och under buskar. Blommorna stöttar fjärilars, humlors och binas liv vilket är otroligt viktigt för naturen! Det skapas ett kretslopp tack vare växterna. Rötterna gynnar markens syresättning och det i sin tur gynnar mikroorganismer som berikar jorden och maskar som förbättrar jordens struktur och ökar syresättningen ytterligare, positiv cirkel!
 
På hösten bjuder trädgårdsskogen på sprakande höstfärger, på vintern vackra stammar och grenverk, vårens blomning maximeras och om kvällarna hör man koltrasten och många andra fåglar sjunga från fågelbuskagen i Woodlandet. På somrarna blir det en spännande och lummig lekmiljö för barnen. De kan plocka bär, gömma sig, klättra och leka i den lilla trädgårdsskogen. Man slipper gräsklippning och ogräsrensning tack vare marktäckande växterna.
 
Skog har vi inte för mycket utav idag här i världen. Varför inte bidra med en liten skog i sin egen trädgård, en miniskog, om så bara i bortersta nordvästra hörnet?