Inglasade miljöer

Inglasade miljöer eller vintersvala trädgårdar som orangerier, atrium eller växthus av olika slag blir allt mer populärt. Det finns ett stort intresse av odling under vinterhalvåret, exempelvis ekologisk odling av ätliga växter. Grönskande inomhusmiljöer är även av stor vikt för hälsa och trivsel på skolor och arbetsplatser.
Det finns stora möjligheter att skapa vackra inglasade gröna miljöer. Växtväggar eller vertical gardens blir allt mer vanligt i exempelvis hotell, stora centra, hallar och restauranger med mera i hela världen. Även öar av upphöjda odlingsbäddar för inomhusmiljö är något man ofta ser i atriumgårdar och stora shoppingcentrum bland annat.

Vill man få inspiration kan man besöka botaniska trädgårdar och se hur mycket olika slags växter man kan odla i växthus och inglasade miljöer med olika temperaturer.